Stora förändringar i nytt förslag

Med kort varsel har stadsbyggnadskontoret lagt fram ett uppdaterat förslag. Nu planeras flerbostadshus istället för radhus. Ritningar och nya bedömningar saknas helt!

Se filmen:

Film: Så här skulle resultatet kunna bli om de planerade radhusen blir verklighet. Vi har gjort en simulering utifrån de skisser som har funnits tillgängliga, här en solig dag den 1 mars.

Vi protesterar mot att ett värdefullt naturkvarter i Stockholm ska försvinna till förmån för ett fåtal exklusiva radhus!

I Lundaslänten, grönområdet mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm, planerar Stockholms stad att bygga bort en stor mängd träd, buskar och annan växtlighet till förmån för två huskroppar med ca 40 små lägenheter – trots att det finns en mängd nackdelar med att bebygga just denna plats.

Flera negativa konsekvenser

Projektet med radhus på Lundagatan:
  • har flera negativa miljöeffekter såsom ökade luftföroreningar
  • förstör viktiga arkitektoniska och kulturhistoriska värden
  • ger en försämrad boendemiljö för nästan tusen hushåll i området

Allt detta för att Stockholms stad ska kunna bygga ca 40 små  lägenheter i två hus!

Nu har vi som bor i området startat initiativet Rädda Lundagatan i syfte att försöka stoppa bygget av hus i Lundaslänten.