OBS! Hemsidan är under översyn så den kan vara ofullständig!

Lundagatans grönstråk från ovan.
Lundagatans grönstråket från ovan med flerbostadshusen inritade. Hämtat från byggnadsskiss.

Vi protesterar mot att ett värdefullt naturkvarter i Stockholm ska försvinna till förmån för två flerbostadshus!

I Lundaslänten, grönområdet mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm, planerar Stockholms stad att bygga bort en stor mängd träd, buskar och annan växtlighet till förmån för två flerfamiljshus med ca 40 små lägenheter – trots att det finns en mängd nackdelar med att bebygga just denna plats.

Flera negativa konsekvenser

Projektet med flerbostadshus på Lundagatan:
  • har flera negativa miljöeffekter såsom ökade luftföroreningar
  • förstör viktiga arkitektoniska och kulturhistoriska värden
  • ger en försämrad boendemiljö för nästan tusen hushåll i området

Allt detta för att Stockholms stad ska kunna bygga !

Nu har vi som bor i området startat initiativet Rädda Lundagatan i syfte att försöka stoppa bygget av förmån för två flerfamiljshus med ca 40 små lägenheter i Lundaslänten.