Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk till radhus på Lundagatan

I en synnerligen välskriven och unikt väldokumenterad kulturmiljöutredning bekräftas bilden av att radhusen på Lundagatan skulle försämra en unik kulturmiljö. Kulturmiljöutredningen (2017-05-19, ladda ner PDF) har utförts av Nyréns Arkitektkontor, ett av landets mest ansedda arkitektkontor, och är beställd av byggherren Erik Wallin AB. Uppdraget var att göra en historik över området, konsekvensanalys av planförslaget […]

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk till radhus på Lundagatan Läs mer »