Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet

De radhus som planeras på Lundagatan kommer att ha starkt negativa konsekvenser för de nära 1 000 hushåll, samt den skola och förskola, som ligger längs med de planerade radhusen. I detta inlägg kommer vi att fokusera på två problemområden: luftföroreningar och buller. Till grund för denna text ligger två rapporter som har beställts av […]

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet Läs mer »