Radhus Lundagatan

Naturvärdesinventering bekräftar: Värdefulla träd och och buskar försvinner om radhusen blir verklighet

Inventeringen av naturvärden visar att naturmarken på Lundagatan både har träd som bör skyddas och att den har betydelse som spridningsväg för olika arter mellan våra parker på Södermalm. Naturvärdesinventeringen har gjorts av konsultföretaget Calluna på uppdrag av byggnadsfirman Erik Wallin. (Ladda ner hela rapporten, pdf) Området som har inventerats, där radhusen på Lundagatan planeras […]

Naturvärdesinventering bekräftar: Värdefulla träd och och buskar försvinner om radhusen blir verklighet Läs mer »