Det nya flerbostadshusprojektet

Exploateringsnämnden beslutade på sammanträdet 2019-12-12 om ett inriktningsbeslut avseende ny markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Det nya förslaget med flerbostadshus har ett nytt diarienummer, E2019-04557.   Nedan en länk till PDF-filerna från Exploateringsnämndens sammanträde 2019-12-12: Se §32 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm.  Protokoll från Exploateringsnämndens sammanträde 2019-12-12 » September …

Det nya flerbostadshusprojektet Läs mer »