oktober 2021

Stormöte om Fyravåningshusen 11/11 kl. 18

Stormöte om Fyravåningshusen Torsdag 11:e november kl. 18.00 Kristinehovs Malmgård, Kristinasalen Kristinehovsgatan 2   Stockholms stad planerar att bygga två fyravåningshus på slänten mellan övre och nedre Lundagatan. Samråd för detta projekt är planerat till slutet av november. Projektet har stora negativa konsekvenser för luftkvalitén, kulturmiljön och boendekvalitén på Lundagatan. Husen ersätter ett viktigt grönområde

Stormöte om Fyravåningshusen 11/11 kl. 18 Läs mer »

Det nya flerbostadsprojektet – beskrivning av Kvarteret Marmorn

Staden och byggherren håller på och tar underlag fram inför det nya samrådet som i nuläget planerat att ske november 2021. Det pågår ett förberedelsearbete inom gruppen Rädda Lundagatan. Här en PDF-fil som beskriver det blåmärkta kvarteret Marmorn: Kvarteret-Marmorn-den-forsta-funktionalistiska-stadsplanen_Ver2104.pdf

Det nya flerbostadsprojektet – beskrivning av Kvarteret Marmorn Läs mer »

Stadsvandring längs Lundagatan

Tid: Lördag den 10 oktober kl. 14.   Mötesplats: Ringvägen 2, Tunnelbana Zinkensdamm. Återigen kan ni ta del av Lundagatans historia: Från Lundagatans början, vid 1600-talets tullstaket, går vi längs stenstaden, tittar in i Södermalms diplomatstad och försätter till Stockholms första och största funkisbygge: Kvarteret Marmorn Vandringen fokuserar på 1800-och 1900-talets stadsplanering, ur socialt och estetiskt

Stadsvandring längs Lundagatan Läs mer »

Det nya flerbostadshusprojektet

Exploateringsnämnden beslutade på sammanträdet 2019-12-12 om ett inriktningsbeslut avseende ny markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Det nya förslaget med flerbostadshus har ett nytt diarienummer, E2019-04557.   Nedan en länk till PDF-filerna från Exploateringsnämndens sammanträde 2019-12-12: Se §32 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm.  Protokoll från Exploateringsnämndens sammanträde 2019-12-12 » September

Det nya flerbostadshusprojektet Läs mer »

Från radhus till flerbostadshus – nytt förslag från stadsbyggnadskontoret

Torsdagen den 26 september ska stadsbyggnadsnämnden besluta om projektet på Lundagatan. Med kort varsel har nu stadsbyggnadskontoret lagt fram ett uppdaterat förslag med omfattande förändringar. Nu planeras flerbostadshus istället för radhus! Nu är stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande om radhusen publicerat (ladda ner pdf). Utlåtandet är det huvudsakliga beslutsunderlaget för stadsbyggnadsnämndens politiker. Det ska spegla innehållet i samrådet

Från radhus till flerbostadshus – nytt förslag från stadsbyggnadskontoret Läs mer »