november 2021

Samråd pågår 23:e november till 17:e januari

  Något fysiskt samrådsmöte blir det inte den här gången. Hos Stockholm Växer presenteras projektet med en länk till handlingar i Bygg- och plantjänsten. Att samma diarienummer som användes i det första försöket med radhus gör att det blir lite rörigt  och inte glasklart vilka dokument som hör till det ny förslaget med fyravåningshus. Nya dokument […]

Samråd pågår 23:e november till 17:e januari Läs mer »