Aktuellt

Ny hemsideadress

Nu när planen är att bygga flerbostadshus istället för radhus behöver hemsidan byta adress. Hemsidans nya adress är www.huslundagatan.se. Under vecka 15 kommer hemsidan att anpassas till de nya förutsättningarna i en första version.

Stadsvandring längs Lundagatan

Tid: Lördag den 10 oktober kl. 14.   Mötesplats: Ringvägen 2, Tunnelbana Zinkensdamm. Återigen kan ni ta del av Lundagatans historia: Från Lundagatans början, vid 1600-talets tullstaket, går vi längs stenstaden, tittar in i Södermalms diplomatstad och försätter till Stockholms första och största funkisbygge: Kvarteret Marmorn Vandringen fokuserar på 1800-och 1900-talets stadsplanering, ur socialt och estetiskt …

Stadsvandring längs Lundagatan Läs mer »

Det nya flerbostadshusprojektet

Exploateringsnämnden beslutade på sammanträdet 2019-12-12 om ett inriktningsbeslut avseende ny markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB. Det nya förslaget med flerbostadshus har ett nytt diarienummer, E2019-04557.   Nedan en länk till PDF-filerna från Exploateringsnämndens sammanträde 2019-12-12: Se §32 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm.  Protokoll från Exploateringsnämndens sammanträde 2019-12-12 » September …

Det nya flerbostadshusprojektet Läs mer »

Från radhus till flerbostadshus – nytt förslag från stadsbyggnadskontoret

Torsdagen den 26 september ska stadsbyggnadsnämnden besluta om projektet på Lundagatan. Med kort varsel har nu stadsbyggnadskontoret lagt fram ett uppdaterat förslag med omfattande förändringar. Nu planeras flerbostadshus istället för radhus! Nu är stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande om radhusen publicerat (ladda ner pdf). Utlåtandet är det huvudsakliga beslutsunderlaget för stadsbyggnadsnämndens politiker. Det ska spegla innehållet i samrådet …

Från radhus till flerbostadshus – nytt förslag från stadsbyggnadskontoret Läs mer »

Kommentar till planbeskrivningen: Kraftigt vinklad med flera betydande faktafel

Inför samrådet har stadsbyggnadskontoret tagit fram en planbeskrivning som på ett neutralt och sakligt sätt är tänkt att beskriva konsekvenserna av de planerade radhusen på Lundagatan. Vi i initiativet Rädda Lundagatan menar att denna planbeskrivning är kraftigt vinklad och innehåller både flera betydande faktafel samt försköningar gällande projektet. Att på detta sätt vilseleda politiska beslutsfattare …

Kommentar till planbeskrivningen: Kraftigt vinklad med flera betydande faktafel Läs mer »

Radhus Lundagatan

Naturvärdesinventering bekräftar: Värdefulla träd och och buskar försvinner om radhusen blir verklighet

Inventeringen av naturvärden visar att naturmarken på Lundagatan både har träd som bör skyddas och att den har betydelse som spridningsväg för olika arter mellan våra parker på Södermalm. Naturvärdesinventeringen har gjorts av konsultföretaget Calluna på uppdrag av byggnadsfirman Erik Wallin. (Ladda ner hela rapporten, pdf) Området som har inventerats, där radhusen på Lundagatan planeras …

Naturvärdesinventering bekräftar: Värdefulla träd och och buskar försvinner om radhusen blir verklighet Läs mer »

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet

De radhus som planeras på Lundagatan kommer att ha starkt negativa konsekvenser för de nära 1 000 hushåll, samt den skola och förskola, som ligger längs med de planerade radhusen. I detta inlägg kommer vi att fokusera på två problemområden: luftföroreningar och buller. Till grund för denna text ligger två rapporter som har beställts av …

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet Läs mer »

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk till radhus på Lundagatan

I en synnerligen välskriven och unikt väldokumenterad kulturmiljöutredning bekräftas bilden av att radhusen på Lundagatan skulle försämra en unik kulturmiljö. Kulturmiljöutredningen (2017-05-19, ladda ner PDF) har utförts av Nyréns Arkitektkontor, ett av landets mest ansedda arkitektkontor, och är beställd av byggherren Erik Wallin AB. Uppdraget var att göra en historik över området, konsekvensanalys av planförslaget …

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk till radhus på Lundagatan Läs mer »

Radhus på Lundagatan – konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn

Konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn

På övre Lundagatan ligger funkisområdet Marmorn, ett av Stockholms första kvarter i funkisstil. Här berättar vi om radhusprojektets allvarliga konsekvenser för stadsplan och miljö i det kultur- och arkitekturhistoriskt värdefulla bostadsområdet. Radhusen på Lundagatan planeras bli i souterräng, tre våningar höga mot nedre Lundagatan och en våning vid den övre Lundagatan. Eftersom den övre Lundagatan …

Konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn Läs mer »