Från radhus till flerbostadshus – nytt förslag från stadsbyggnadskontoret

Torsdagen den 26 september ska stadsbyggnadsnämnden besluta om projektet på Lundagatan. Med kort varsel har nu stadsbyggnadskontoret lagt fram ett uppdaterat förslag med omfattande förändringar. Nu planeras flerbostadshus istället för radhus!

Nu är stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande om radhusen publicerat (ladda ner pdf). Utlåtandet är det huvudsakliga beslutsunderlaget för stadsbyggnadsnämndens politiker. Det ska spegla innehållet i samrådet och från remissinstanserna.

Tjänsteutlåtandet rekommenderar att projektet expanderas från radhus till flerbostadshus. Istället för 13 radhus planeras 40 lägenheter. Byggnadskroppen i mitten (en knapp fjärdedel av den ursprungliga ytan) kommer inte att bebyggas. Övriga huskroppar kommer att bli högre, 4 våningar varvat med 3 istället för 3 varvat med 2.

Ritningar och nya bedömningar saknas helt.

Det finns inga ritningar för de nya husens utseende eller planlösning, hur stor yta de skulle ta upp eller hur höga de skulle behöva vara för att få plats med de 40 lägenheterna plus trapphus. Det går dock att anta att de behöver vara tämligen massiva för att få plats med motsvarande 5 lägenheter i vad som tidigare var 1 radhuskropp. Tjänsteutlåtandet saknar helt bedömningar av påverkan på miljö, luftkvalitet, insyn, buller eller kulturvärden för det nya, expanderade projektet.

Trots de stora förändringarna rekommenderar stadsbyggnadskontoret att ärendet inte går ut på något nytt samråd, detta trots att förändringarna är så pass omfattande att det krävs en ny markanvisning från exploateringskontoret.

Vad kan det nya förslaget innebära?
Med högre och massiva hus kommer sikten mellan övre och nedre Lundagatan att bli blockerad.
Till skillnad från radhusen kommer dessa hus sakna utrymme för uteplats med träd.
Arkitekturen kommer att behöva vara massiv snarare än formmässigt varierad.
En massiv huskropp kommer effektivt att blockera spridningskorridoren för djur och växter.
För boende på nedre Lundagatan kommer gatan att byggas in av fyravåningshus på högersidan.
Effekterna på insyn, buller och luftkvalitet kommer att sannolikt att bli långt värre än för radhusen.
Gör din röst hörd!

Motsvarar det nya förslaget dina åsikter om hur Lundagatan borde se ut? Det är viktigare än någonsin att vi hör av oss till politikerna i stadsbyggnadsnämnden och berättar om våra åsikter.

Beslutet fattas i stadsbyggnadsnämnden torsdagen den 26 september, men redan nu i dagarna har partierna interna möten för att enas om hur de ska rösta.

Här hittar du kontaktuppgifter till politiker i stadsbyggnadsnämnden »

För senaste nytt i ärendet, följ oss på Facebook:

Rädda Lundagatans sida på Facebook »
Gå med i gruppen Rädda Lundagatan på Facebook »

Initiativet Rädda Lundagatan
Publicerat den 19 september 2019