Stadsvandring längs Lundagatan

Tid: Lördag den 10 oktober kl. 14. 

 Mötesplats: Ringvägen 2, Tunnelbana Zinkensdamm.

Återigen kan ni ta del av Lundagatans historia:

Från Lundagatans början, vid 1600-talets tullstaket, går vi längs stenstaden, tittar in i Södermalms diplomatstad och försätter till Stockholms första och största funkisbygge: Kvarteret Marmorn

Vandringen fokuserar på 1800-och 1900-talets stadsplanering, ur socialt och estetiskt perspektiv.

Deltagare får även information om nutida nybyggnadsplaner längs med Lundagatan.

Kuriosa är malmgårdar, gubbhus och ett träd som äter skyltar.

Gratis, under ledning av samma två pålästa guider som förra hösten: Olof och Pontus Välkomna!
Publicerat den 5 oktober 2020