Rädda Lundagatan

Skriv en samrådsinlaga och protestera mot fyravåningshusen på Lundagatans naturkvarter

Det räcker inte att bara skriva under vår namninsamling för att delta i samrådet. För att på allvar  protestera mot fyravåningshusen på Lundagatans naturkvarter måste du/ni även skriva en samrådsinlaga. Den måste skickas till Stadsbyggnadskontoret men för bästa påverkan även till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden.  Vi har tagit fram information om projektets konsekvenser som kan användas till …

Skriv en samrådsinlaga och protestera mot fyravåningshusen på Lundagatans naturkvarter Läs mer »

Nu har namninsamlingen startat

Med start i morgon 21/12 kommer lappar att sättas upp i trapphus runt Lundagatan. Det finns en namninsamling på nätet men även möjlighet att skriva under fysiskt för den som föredrar det. En länk till vår namninsamling hos Skrivunder.com hittar du under menyval Namninsamling längst ned på sidan. Klicka här!

Samråd pågår 23:e november till 17:e januari

  Något fysiskt samrådsmöte blir det inte den här gången. Hos Stockholm Växer presenteras projektet med en länk till handlingar i Bygg- och plantjänsten. Att samma diarienummer som användes i det första försöket med radhus gör att det blir lite rörigt  och inte glasklart vilka dokument som hör till det ny förslaget med fyravåningshus. Nya dokument …

Samråd pågår 23:e november till 17:e januari Läs mer »

Stormötet 11/11

Tack alla 65 deltagare på kvällens stormöte! Nästa anhalt är samrådet. Det är planerat till slutet av november och vi kommer att posta underlag här på Facebook och på hemsidan för att hjälpas åt med skrivandet av inlagor.

Stormöte om Fyravåningshusen 11/11 kl. 18

Stormöte om Fyravåningshusen Torsdag 11:e november kl. 18.00 Kristinehovs Malmgård, Kristinasalen Kristinehovsgatan 2   Stockholms stad planerar att bygga två fyravåningshus på slänten mellan övre och nedre Lundagatan. Samråd för detta projekt är planerat till slutet av november. Projektet har stora negativa konsekvenser för luftkvalitén, kulturmiljön och boendekvalitén på Lundagatan. Husen ersätter ett viktigt grönområde …

Stormöte om Fyravåningshusen 11/11 kl. 18 Läs mer »

Ny hemsideadress

Nu när planen är att bygga flerbostadshus istället för radhus behöver hemsidan byta adress. Hemsidans nya adress är www.huslundagatan.se. Under vecka 15 kommer hemsidan att anpassas till de nya förutsättningarna i en första version.