Rädda Lundagatan

Skriv en samrådsinlaga och protestera mot fyravåningshusen på Lundagatans naturkvarter

Det räcker inte att bara skriva under vår namninsamling för att delta i samrådet. För att på allvar  protestera mot fyravåningshusen på Lundagatans naturkvarter måste du/ni även skriva en samrådsinlaga. Den måste skickas till Stadsbyggnadskontoret men för bästa påverkan även till ledamöterna i Stadsbyggnadsnämnden.  Vi har tagit fram information om projektets konsekvenser som kan användas till […]

Skriv en samrådsinlaga och protestera mot fyravåningshusen på Lundagatans naturkvarter Läs mer »

Samråd pågår 23:e november till 17:e januari

  Något fysiskt samrådsmöte blir det inte den här gången. Hos Stockholm Växer presenteras projektet med en länk till handlingar i Bygg- och plantjänsten. Att samma diarienummer som användes i det första försöket med radhus gör att det blir lite rörigt  och inte glasklart vilka dokument som hör till det ny förslaget med fyravåningshus. Nya dokument

Samråd pågår 23:e november till 17:e januari Läs mer »

Stormöte om Fyravåningshusen 11/11 kl. 18

Stormöte om Fyravåningshusen Torsdag 11:e november kl. 18.00 Kristinehovs Malmgård, Kristinasalen Kristinehovsgatan 2   Stockholms stad planerar att bygga två fyravåningshus på slänten mellan övre och nedre Lundagatan. Samråd för detta projekt är planerat till slutet av november. Projektet har stora negativa konsekvenser för luftkvalitén, kulturmiljön och boendekvalitén på Lundagatan. Husen ersätter ett viktigt grönområde

Stormöte om Fyravåningshusen 11/11 kl. 18 Läs mer »

Det nya flerbostadsprojektet – beskrivning av Kvarteret Marmorn

Staden och byggherren håller på och tar underlag fram inför det nya samrådet som i nuläget planerat att ske november 2021. Det pågår ett förberedelsearbete inom gruppen Rädda Lundagatan. Här en PDF-fil som beskriver det blåmärkta kvarteret Marmorn: Kvarteret-Marmorn-den-forsta-funktionalistiska-stadsplanen_Ver2104.pdf

Det nya flerbostadsprojektet – beskrivning av Kvarteret Marmorn Läs mer »