Kontakta ansvariga politiker och tjänstemän

Gör din röst hörd! Berätta om dina synpunkter och ställ frågor om radhusen på Lundagatan till ansvariga politiker och tjänstemän vid Stockholms stad.

Din möjlighet att påverka

Det här är ett av de effektivaste sätten att påverka byggplanerna. Genom att kontakta de politiker och tjänstemän som arbetar med projektet visar du att det finns ett starkt motstånd till radhusen samtidigt som det ger dig möjlighet att få mer information om projektet. Och ju fler som hör av sig, desto bättre förstås.

Här hittar du kontaktuppgifter:

Bra att tänka på:

  • Vi rekommenderar att du kontaktar både ansvariga politiker och tjänstemän. Läs mer om skillnaden längre ner ⇣
  • Det går bra att både ringa och skicka e-post.
  • En fördel med e-post är att dina synpunkter registreras eller diarieförs. Ange diarienr 2016-14774 och projektnamn Del av Södermalm 2:8 när du skickar e-post.
  • Om du ringer någon av tjänstemännen kan du begära att det görs en tjänsteanteckning över samtalet och att den diarieförs.
  • Sist men inte minst: vi rekommenderar att du håller en god ton även om du, precis som många andra, tycker att att radhusen är en riktigt dålig idé.

Skillnaden mellan politiker och tjänstemän

I korthet fungerar det så att politikerna ansvarar för att ta beslut om vad som ska göras i en kommun, till besluta om Stockholms stad ska bygga radhus på Lundagatan eller ej. De ansvariga tjänstemännen bestämmer sedan hur kommunen praktiskt ska göra för att uppnå de mål som politikerna tagit beslut om. (Här finns en enkel och bra förklaring om du vill läsa mer)