Uppdatering:

Med kort varsel har stadsbyggnadskontoret lagt fram ett uppdaterat förslag. Nu planeras flerbostadshus istället för radhus. Ritningar och nya bedömningar saknas helt!
Läs mer här »

Det är viktigare än någonsin att vi hör av oss till politikerna i stadsbyggnadsnämnden och berättar om våra åsikter.

Kontakta politikerna i stadsbyggnadsnämnden »

Skriv under protestlistan!

Vill du också stoppa planerna på att bygga flerbostadshus på Lundagatan? Skriv under namninsamlingen!

Jag skriver under följande:

Synpunkter på projekt Del av Södermalm 2:8

Diarienr 2016-14774

Jag protesterar mot Stockholms stads planerade projekt med byggnation av stadsradhus på den gröna slänten mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm i Stockholm. Det är orimligt att ta bort en sådan stor mängd träd, buskar och annan växtlighet till förmån för ett så litet tillskott av bostäder.

Projektet riskerar också att få flera negativa miljöeffekter såsom ökade luftföroreningar och en försämrad boendemiljö för många hushåll i området. Dessutom skulle viktiga arkitektoniska, kulturhistoriska och samhällshistoriska värden förstöras.

Mina uppgifter:

Avsikten är att skapa en protestlista för Rädda Lundagatan på skrivunder.com.

Gick det inte att skicka in underskriften?

Vi har haft tekniska problem som gör att en del användare inte lyckas skicka in sin underskrift. Testa gärna att byta till en annan webbläsare eller dator om det blir problem.

Om din underskrift har sparats får du ett meddelande om detta när du skickat formuläret.