Uppdatering:

Nu när flerbostadshus planeras istället för radhus behövs en ny protestlista. Avsikten är att skapa en protestlista för Rädda Lundagatan på skrivunder.com.

Det är viktigare än någonsin att vi hör av oss till politikerna i stadsbyggnadsnämnden och berättar om våra åsikter.

Kontakta politikerna i stadsbyggnadsnämnden »

Skriv under protestlistan!

Vill du också stoppa planerna på att bygga flerbostadshus på Lundagatan? Skriv under namninsamlingen!

Jag skriver under följande:

Synpunkter på projekt Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 2:8

Diarienr E2019-04557

Jag protesterar mot Stockholms stads planerade projekt med byggnation av stadsradhus på den gröna slänten mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm i Stockholm. Det är orimligt att ta bort en sådan stor mängd träd, buskar och annan växtlighet till förmån för två flerbostadshus i en trång slänt.

Projektet riskerar också att få flera negativa miljöeffekter såsom ökade luftföroreningar och en försämrad boendemiljö för många hushåll i området. Dessutom skulle viktiga arkitektoniska, kulturhistoriska och samhällshistoriska värden förstöras.

Här kommer att länkas till en protestlista hos skrivunder.com.