Policy för behandling av personuppgifter

När du kontaktar Rädda Lundagatan via kontaktformuläret på vår webbplats www.radhuslundagatan.se godkänner du att vi behandlar de person- och kontaktuppgifter som du lämnar i formuläret. Detta innebär att vi samlar in och sparar dina uppgifter tills vidare. Dina uppgifter blir tillgängliga för de personer som ingår i arbetsgruppen bakom Rädda Lundagatan.

Vårt syfte med att samla in och spara dina uppgifter är att möjliggöra och underlätta framtida kommunikation oss emellan. Det kan också handla om att göra enkla analyser, till exempel att se hur många boende på en särskild adress eller i en särskild bostadsrättsförening som har varit i kontakt med oss.

Din integritet är viktig för oss och vi kommer aldrig att sprida eller dela dina uppgifter utanför arbetsgruppen för Rädda Lundagatan såvida du inte givit ett separat samtycke för det. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare i syfte att till exempel visa hur stort engagemanget mot radhusen är.

Personuppgifter för namninsamling/protestlista

När du skriver under vår protestlista (namninsamling) godkänner du att vi sparar dina personuppgifter (för-, efternamn och bostadsort) i syfte att inkludera dem i den lista som kommer att skickas till ansvariga politiker och tjänstemän vid Stockholms stad.

När listan med för-, efternamn och bostadsort överlämnas till ansvariga vid Stockholms stad blir den en allmän handling.

E-postadress för nyhetsbrev

Vi kommer aldrig att sprida eller dela din e-postadress såvida du inte givit ett separat samtycke för det i något annat sammanhang.

Om du vill avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet kan du enkelt göra det genom att klicka på länken som finns längst ner nyhetsbrevet.

Om du har frågor eller vill radera dina uppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill att vi raderar dina uppgifter i efterhand är du välkommen att kontakta oss.