Stora förändringar i nytt förslag

Med kort varsel har stadsbyggnadskontoret lagt fram ett uppdaterat förslag. Nu planeras flerbostadshus istället för radhus. Ritningar och nya bedömningar saknas helt!

Se filmen:

Film: Så här skulle resultatet kunna bli om de planerade radhusen blir verklighet. Vi har gjort en simulering utifrån de skisser som har funnits tillgängliga, här en solig dag den 1 mars.

Vi protesterar mot att ett värdefullt naturkvarter i Stockholm ska försvinna till förmån för ett fåtal exklusiva radhus!

I Lundaslänten, grönområdet mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm, planerar Stockholms stad att bygga bort en stor mängd träd, buskar och annan växtlighet till förmån för 13 exklusiva stadsradhus – trots att det finns en mängd nackdelar med att bebygga just denna plats.

Flera negativa konsekvenser

Projektet med radhus på Lundagatan:
  • har flera negativa miljöeffekter såsom ökade luftföroreningar
  • förstör viktiga arkitektoniska och kulturhistoriska värden
  • ger en försämrad boendemiljö för nästan tusen hushåll i området

Allt detta för att Stockholms stad ska kunna bygga 13 exklusiva radhus!

Nu har vi som bor i området startat initiativet Rädda Lundagatan i syfte att försöka stoppa bygget av radhus i Lundaslänten.