Kvävedioxid

Kommentar till planbeskrivningen: Kraftigt vinklad med flera betydande faktafel

Inför samrådet har stadsbyggnadskontoret tagit fram en planbeskrivning som på ett neutralt och sakligt sätt är tänkt att beskriva konsekvenserna av de planerade radhusen på Lundagatan. Vi i initiativet Rädda Lundagatan menar att denna planbeskrivning är kraftigt vinklad och innehåller både flera betydande faktafel samt försköningar gällande projektet. Att på detta sätt vilseleda politiska beslutsfattare […]

Kommentar till planbeskrivningen: Kraftigt vinklad med flera betydande faktafel Läs mer »

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet

De radhus som planeras på Lundagatan kommer att ha starkt negativa konsekvenser för de nära 1 000 hushåll, samt den skola och förskola, som ligger längs med de planerade radhusen. I detta inlägg kommer vi att fokusera på två problemområden: luftföroreningar och buller. Till grund för denna text ligger två rapporter som har beställts av

Ökade luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdet Läs mer »