Radhus på Lundagatan

Kommentar till planbeskrivningen: Kraftigt vinklad med flera betydande faktafel

Inför samrådet har stadsbyggnadskontoret tagit fram en planbeskrivning som på ett neutralt och sakligt sätt är tänkt att beskriva konsekvenserna av de planerade radhusen på Lundagatan. Vi i initiativet Rädda Lundagatan menar att denna planbeskrivning är kraftigt vinklad och innehåller både flera betydande faktafel samt försköningar gällande projektet. Att på detta sätt vilseleda politiska beslutsfattare […]

Kommentar till planbeskrivningen: Kraftigt vinklad med flera betydande faktafel Läs mer »

Radhus Lundagatan

Naturvärdesinventering bekräftar: Värdefulla träd och och buskar försvinner om radhusen blir verklighet

Inventeringen av naturvärden visar att naturmarken på Lundagatan både har träd som bör skyddas och att den har betydelse som spridningsväg för olika arter mellan våra parker på Södermalm. Naturvärdesinventeringen har gjorts av konsultföretaget Calluna på uppdrag av byggnadsfirman Erik Wallin. (Ladda ner hela rapporten, pdf) Området som har inventerats, där radhusen på Lundagatan planeras

Naturvärdesinventering bekräftar: Värdefulla träd och och buskar försvinner om radhusen blir verklighet Läs mer »

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk till radhus på Lundagatan

I en synnerligen välskriven och unikt väldokumenterad kulturmiljöutredning bekräftas bilden av att radhusen på Lundagatan skulle försämra en unik kulturmiljö. Kulturmiljöutredningen (2017-05-19, ladda ner PDF) har utförts av Nyréns Arkitektkontor, ett av landets mest ansedda arkitektkontor, och är beställd av byggherren Erik Wallin AB. Uppdraget var att göra en historik över området, konsekvensanalys av planförslaget

Kulturmiljöutredningen anmärkningsvärt kritisk till radhus på Lundagatan Läs mer »

Radhus på Lundagatan – konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn

Konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn

På övre Lundagatan ligger funkisområdet Marmorn, ett av Stockholms första kvarter i funkisstil. Här berättar vi om radhusprojektets allvarliga konsekvenser för stadsplan och miljö i det kultur- och arkitekturhistoriskt värdefulla bostadsområdet. Radhusen på Lundagatan planeras bli i souterräng, tre våningar höga mot nedre Lundagatan och en våning vid den övre Lundagatan. Eftersom den övre Lundagatan

Konsekvenser för stadsplan och miljö i kvarteret Marmorn Läs mer »